GYRFAOEDD GYDA BBC

Newid gyrfa, newid byd – BBC Cymru Fyw

Hanes dau a ddechreuodd bennod newydd yn eu bywyd.
Source: www.bbc.co.uk

Lucy Owen – Wicipedia

Dechreuodd ei gyrfa darlledu fel ymchwilydd gyda BBC Radio Wales, cyn symud ymlaen i ddarparu adroddiadau a chyd-gyflwyno rhaglenni. Dechreuodd
Source: cy.wikipedia.org

BA (Anrh) astudiaethau cynradd gyda sac | university| University of South

BA (Anrh) astudiaethau cynradd gyda sac sy’n ymwybodol o sut mae plant yn datblygu ac sydd ‘r gallu i fod yn frwd gyda dysgwyr ifanc.. Gyrfaoedd.
Source: www.southwales.ac.uk

Gareth Bale – Wicipedia

2 Gyrfa Rhyngwladol; 3 Anrhydeddau; 4 Gwobrau; 5 Bywyd Personol Dechreuodd Bale ei yrfa broffesiynol gyda Southampton fel cefnwr chwith ac ar 17 Yn 2006, casglodd Bale Wobr Carwyn James BBC Cymru ar gyfer athletwyr ifanc.
Source: cy.wikipedia.org

Emyr Humphreys – Wicipedia

1.1 Bywyd cynnar a theulu; 1.2 Gyrfa broffesiynol; 1.3 Gyrfa lenyddol Wedi’r rhyfel bu’n gweithio fel athro, cynhyrchydd radio gyda’r BBC ac yn ddiweddrach
Source: cy.wikipedia.org

Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Ail hysbyseb Swydd Newydd: gyda gradd ac yn ystyried gyrfa fel athro? Cliciwch Adroddiad Ysgol BBC School Report Cipolwg ar y BBC Micro:Bit Previewed.
Source: learn.caerphilly.org.uk

www.patagonia-instrument-project.org.uk | THE TEAM

A charitable association based in Wales providing musical instruments for youth groups and schools in Patagonia
Source: www.patagonia-instrument-project.org.uk

BBC Arlein | Newyddion | Cadair Abertawe i ddyn o Sling

Wedi gyrfa gyda Chyngor Gwynedd yn yr adran addysg yn bennaf daeth yn brif swyddog gweinyddol y Coleg Normal o 1989 hyd uno’r sefydliad gyda’r Brifysgol
Source: news.bbc.co.uk

sGRipt. Cynhyrchu fideo a hyfforddi cyfryngau – Video productio and media training.

Cynhyrchu teledu a radio a hyfforddi cyfryngau yng ngorllewin Cymru. Television and radio production and media training company in west Wales.
Source: www.sgriptcyf.cymru

Taliesin | Under Milk Wood | Biographies

Dathlodd y BBC ei flwyddyn pen-blwydd gyda chomisiwn arbennig, sef In Time of . ar ôl dechrau ei gyrfa gerddorol ym myd jazz, bu’r soprano o Brydain,
Source: www.taliesinartscentre.co.uk

CYMRAEG AIL IAITH (CYMHWYSOL)

mae cylchgrawn newydd gyda gyrfa cymru nawr o’r enw “Eich Gyrfa Chi”. busnes yno, athrawon, sawl swyddog gyrfaoedd, cwmniau marchnata, S4C a. BBC.
Source: www.wjec.co.uk

Cymraeg

Dechreuodd Kizzy Meriel Crawford o 18 mlwydd oed gyrfa solo ddim ond dwy am ei gwaith gyda’i cherddoriaeth yn cael ei chwarae ar BBC Radio Wales,
Source: www.kizzymerielcrawford.com

‘Llai na 30 o athrawon o gefndiroedd ethnig y llynedd’ – BBC Cymru Fyw

Llai na 30 o bobl o gefndir ethnig lleiafrifol wedi dechrau cwrs ymarfer dysgu y llynedd, yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru.
Source: www.bbc.com

Gurfa Cymru – Ysgol Rhiwabon

Gwybodaeth i rieni a Gofalwyr Cyfarwyddyd Gyrf u i ddisgyblion mewn Read more
Source: www.ysgolrhiwabon.co.uk

S4C Datganiad y Wasg

30 Ion 2007 Dysgu’r wyddor wrth wylio a darllen gyda Cyw!28/02/2017 Cadeirydd S4C: Croesawu cyfeiriad cefnogol at S4C ym Mhapur Gwyn y BBC12/05/2016 Gyrfa, rhyw a chyffuriau… galw ar Gymry ifanc i rannu eu profiadau yn
Source: www.s4c.cymru

Incoming search terms:

Tags: gefndir ethnig lleiafrifol wedi dechrau cwrs ymarfer dysgu y llynedd, r gallu i fod yn frwd gyda dysgwyr ifanc, ar ôl dechrau ei gyrfa gerddorol ym myd jazz, italian world cup legend fabio cannavarowww indian defence news, gyda gradd ac yn ystyried gyrfa fel athro, cynhyrchydd radio gyda 'r bbc ac yn ddiweddrachsource, mae cylchgrawn newydd gyda gyrfa cymru nawr, sut mae plant yn datblygu ac sydd, cyn symud ymlaen i ddarparu adroddiadau, astudiaethau cynradd gyda sac | university, facebook com \*@@haitongib com \, 'r enw eich gyrfa chi, hyfforddi cyfryngau yng ngorllewin cymru, astudiaethau cynradd gyda sac sy, ysgol rhiwabon gwybodaeth i rieni, i ddisgyblion mewn read moresource, bbc cymru fyw hanes dau, bbc cymru fyw llai, gefndiroedd ethnig y llynedd, sawl swyddog gyrfaoedd